مطالب توسط najafi

هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن

حضور شرکت سپید شهرزاد در هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن واقعزمان برگزاری مسابقات عملی بتن ( ویژه اعضای حقوقی ): ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ الی ۱۸ زمان و مکان مسابقات ملی بتن : ۱۱ مهرماه سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج